Mini bag & mini purse | Oleada – OLEADA Official

Mini handbags, not so mini impact.

Pico Wavia Bag Forest
Pico Wavia Bag Forest
forest
forest
forest
forest

Pico Wavia Bag Forest

$125.00
Pico Wavia Bag Chestnut
Pico Wavia Bag Chestnut
chestnut
chestnut
chestnut
chestnut

Pico Wavia Bag Chestnut

$125.00
Pico Wavia Bag Mint
Pico Wavia Bag Mint
mint
mint
mint
mint
mint

Pico Wavia Bag Mint

$125.00
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion
Pico Wavia Bag Dandelion

Pico Wavia Bag Dandelion

$125.00
$0.00
Pico Wavia Bag Champagne
Pico Wavia Bag Champagne
Nano Wavia Bag
Nano Wavia Bag
Nano Wavia Bag
Nano Wavia Bag
Nano Wavia Bag
Nano Wavia Bag

Pico Wavia Bag Champagne

$125.00